ราคาสมุดโน๊ต ราคาถูก

Last updated: Jan 28, 2018  |  3340 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog Article

ราคาสมุดโน๊ต ราคาถูก

ลูกค้าสามารถดูเรทราคาทำสมุดจากด้านล่างหรือดูราคาพร้อมตัวอย่างที่https://www.notebookidea.com/product-services

ขนาดA7ปกรักษ์โลก 150แกรม พิมพ์สี
100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 9 บาท
250 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 8 บาท
500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 7.50บาท
ขนาดA7 ปกอาร์ตมัน 160แกรม พิมพ์สี
100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 9.5-10บาท
250 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 8.50-9 บาท
500 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 8-8.50บาท
-เนื้อในกระดาษถนอมสายตา 48 หน้า
-เข้าเล่มเย็บลวดมุงหลังคา(เย็บแม๊ก)

ขนาดA6 ปกรักษ์โลก 150แกรม พิมพ์สี
100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 13 บาท
250 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 12 บาท
450 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ11บาท
ขนาดA6 ปกอาร์ตมัน 160แกรม พิมพ์สี
100 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 14.5-15.5 บาท
250 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 13.5-14.5 บาท
450 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ12-13บาท
-เนื้อในกระดาษถนอมสายตา 48หน้า
-เข้าเล่มเย็บลวดมุงหลังคา(เย็บแม๊ก)

ขนาดA5 ปกรักษ์โลก 150แกรม พิมพ์ดำ
40 เล่มขั้นไป ราคาเล่มละ 18บาท
150 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 17บาท
350 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 16บาท
450 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 15บาท
ขนาดA5 ปกรักษ์โลก 150แกรม พิมพ์สี
40 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 21บาท
150 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 20บาท
350 เล่มขึ้นไปเล่ม ราคาเล่มละ 19บาท
450 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 18.5บาท
ขนาดA5 ปกอาร์ตมัน 160แกรม พิมพ์สี
40 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 23-25บาท
150 เล่ม ราคาเล่มละ 21-23บาท
350 เล่ม ราคาเล่มละ 20-22บาท
450 เล่มขึ้นไป ราคาเล่มละ 19-20บาท
-เนื้อในกระดาษถนอมสายตา48หน้า
-เข้าเล่มเย็บลวดมุงหลังคา(เย็บแม๊ก)

*หากต้องการพิมพ์เส้นหรือข้อความด้านใน  สีดำบวกเพิ่มหน้าละ  0.20บาท(ขนาดA7) ,0.25บาท(ขนาดA6) , 0.50บาท (ขนาดA5)

**หากต้องการพิมพ์เส้นหรือข้อความด้านใน สี บวกเพิ่มหน้าละ1บาท(ขนาดA7) ,1.50บาท(ขนาดA6) , 3บาท (ขนาดA5)

Powered by MakeWebEasy.com